Mesttransport

Wij vervoeren en bemonsteren stapelbare mest.

Jarenlange ervaring hebben wij met het vervoer van pluimvee-, runder, geiten- en paardenmest.

Daardoor kennen wij de regels en de strenge eisen die bij het mesttransport gelden.

Wij voldoen eraan.

 

Wij verzorgen het transport, het wegen (via een weegbrug) en de bemonstering van stapelbare mest.

 

Hiertoe hebben wij een 4-asser met vaste GPS-unit en een registratie bij RVO Agrarisch en mestcontainers.

 

Wij zijn een betrouwbare partner.